Voucher Bedrijfsscholingsscan

Mkb-ondernemers in Flevoland met kansrijke ambities om de onderneming te laten versterken en/of te laten groeien, waar scholing van medewerkers mogelijk noodzakelijk is, kunnen een eenmalige subsidie in de vorm van een voucher aanvragen.

Doel

Het doel van de voucher 'bedrijfsscholingsscan' is een financiële tegemoetkoming bij het inschakelen van externe deskundigheid voor het uitvoeren van een arbeidsvitaliteit scan.

Eigen bijdrage ondernemer

Er geldt een eigen bijdrage voor de aanvrager. De hoogte van de voucher is namelijk minimaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,- ex btw.

Criteria

De criteria zijn opgenomen in de subsidieregels, waarbij het uitgangspunt is om omzet of werk of een combinatie van beide te stimuleren. Dit geldt voor mkb-bedrijven die zijn gevestigd in provincie Flevoland en daar hun economische activiteiten uitvoeren. Reeds gestarte activiteiten zijn expliciet uitgesloten.

Subsidieplafond

Voor de vouchers type 3 (bedrijfsscholingsscan) is € 200.000,- als subsidieplafond beschikbaar gesteld. Hierbij geldt dat aanvraagformulieren op basis van datum van volledige ontvangst worden behandeld.

Looptijd

De ontvanger van de voucher is verplicht om binnen een half jaar na toekenning van de voucher te starten met de uitvoering van de activiteit. Deze activiteit dient binnen een jaar na toekenning van de voucher, doch uiterlijk 31-12-2021 te zijn afgerond.

Voorbeeld

Dit type voucher kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het laten uitvoeren van een beoordeling op benodigde competenties en vaardigheden van medewerkers bij implementatie van een nieuwe activiteit. De scan dient gericht te zijn op het behoud van arbeidsvitaliteit van medewerkers in relatie tot de ambities van de onderneming.

Disclaimer

Deze vouchers vallen onder de subsidieregeling 'Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2020'. Bovenstaande is een samenvatting waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.