Voucher Persoonlijke ontwikkeling

Mkb-ondernemers in Flevoland met kansrijke ambities om de onderneming te laten versterken en/of te laten groeien door middel van coaching en scholing gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer kunnen een eenmalige subsidie in de vorm van een voucher aanvragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Doel

Het doel van de voucher 'persoonlijke ontwikkeling' is het bieden van ondersteuning middels een financiële tegemoetkoming bij de coaching en scholing gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer met groeiambities.

Eigen bijdrage ondernemer

Er geldt een eigen bijdrage voor de aanvrager. De hoogte van de voucher is namelijk minimaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,- ex btw.

Criteria

De criteria zijn opgenomen in de subsidieregels, waarbij het uitgangspunt is om omzet of werk of een combinatie van beide te stimuleren. Dit geldt voor mkb-bedrijven die zijn gevestigd in provincie Flevoland en daar hun economische activiteiten uitvoeren. Reeds gestarte activiteiten zijn expliciet uitgesloten.

Subsidieplafond

Voor de vouchers 1 (kennis & expertise) en 2 (persoonlijke ontwikkeling) is € 2.000.000,- als subsidieplafond beschikbaar gesteld. Hierbij geldt dat aanvraagformulieren op basis van datum van volledige ontvangst worden behandeld.

Looptijd

De ontvanger van de voucher is verplicht om binnen een half jaar na toekenning van de voucher te starten met de uitvoering van de activiteit. Deze activiteit dient binnen een jaar na toekenning van de voucher, doch uiterlijk 31-12-2021 te zijn afgerond.

Voorbeelden

Aan welke situaties kunt u denken? Hieronder staan een aantal voorbeelden die vallen onder het doel van dit type voucher:

  • cursus/opleiding op het gebied van sales en marketing
  • coaching op het gebied van management
Disclaimer

Deze vouchers vallen onder de subsidieregeling 'Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2020'. Bovenstaande is een samenvatting waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.