Voucher Kennis & Expertise

Mkb-ondernemers in Flevoland met kansrijke ambities om de onderneming te laten versterken en/of te laten groeien door middel van inhuur van kennis, kunde en/of faciliteiten gericht op haalbaarheid, business development, investment readiness of versnelling van (nieuwe) bedrijfsactiviteiten kunnen een eenmalige subsidie in de vorm van een voucher aanvragen op het gebied kennis & expertise.

Doel

Het doel van de voucher 'kennis & expertise' is het bieden van ondersteuning middels een financiële tegemoetkoming bij het inschakelen van externe deskundigheid om de groeiambities waar te maken.

Eigen bijdrage ondernemer

Er geldt een eigen bijdrage voor de aanvrager. De hoogte van de voucher is namelijk minimaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000,- ex btw.

Criteria

De criteria zijn opgenomen in de subsidieregels, waarbij het uitgangspunt is om omzet of werk of een combinatie van beide te stimuleren. Dit geldt voor mkb-bedrijven die zijn gevestigd in provincie Flevoland en daar hun economische activiteiten uitvoeren. De ingeschakelde derde partij hoeft niet in Flevoland gevestigd te zijn. Reeds gestarte activiteiten zijn expliciet uitgesloten.

Subsidieplafond

Voor de vouchertypen 1 (kennis & expertise) en 2 (persoonlijke ontwikkeling) is € 2.000.000,- als subsidieplafond beschikbaar gesteld. Hierbij geldt dat aanvraagformulieren op basis van datum van volledige ontvangst worden behandeld.

Looptijd

De ontvanger van de voucher is verplicht om binnen een half jaar na toekenning van de voucher te starten met de uitvoering van de activiteit. Deze activiteit dient binnen een jaar na toekenning van de voucher, doch dienen uiterlijk 31-12-2021 te zijn afgerond.

Voorbeelden

Aan welke situaties kunt u denken? Hieronder staan een aantal voorbeelden die vallen onder het doel van dit type voucher. U kunt externe deskundigheid inhuren voor bijvoorbeeld:

  • het ontwikkelen van een prototype (materialen zijn niet subsidiabel)
  • het testen van een prototype in een laboratoriumomgeving
  • de inhuur van een externe onderzoeksfaciliteit of huur van een testruimte
  • het doen van onderzoek naar Intellectual Property (IP)
  • een eerste marktonderzoek
  • een onderzoek naar financieringsmogelijkheden
  • een onderzoek naar interne procesverbetering

Expliciet uitgesloten zijn aanvragen gericht op internationalisering.

Disclaimer

Deze vouchers vallen onder de subsidieregeling 'Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2020'. Bovenstaande is een samenvatting waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.