Hoe werkt de regeling?

De voucherregeling algemeen

Vouchers algemeen

Het doel van de Voucherregeling Flevoland is het bieden van ondersteuning middels een financiële tegemoetkoming (=subsidie) bij het inschakelen van externe deskundigheid bij het vertalen van de groeiambitie in een goede strategie en/of het managen van de transformatie die leidt tot meer omzet en/of werk.

Het huidige economische programma van de provincie is gericht op het ondersteunen van ondernemerschap en groei in het MKB. Daarbij richt het programma zich niet op startups maar op "scale-ups", bedrijven die sterker verankerd en stabieler zijn. De provincie kiest daarmee voor het versterken van Flevolandse bedrijven met een stabiele basis en potentie en ambitie om te groeien. Doorgaans zijn dit bedrijven waar meerdere personen werkzaam zijn.

Drie typen vouchers

Voor deze ondersteuning worden drie type voucher uitgegeven, namelijk:

  1. Voucher kennis & expertise. Hierbij gaat het om de inhuur van kennis, kunde en/of faciliteiten gericht op haalbaarheid, business development, investment readiness of versnelling van (nieuwe) bedrijfsactiviteiten.
  2. Voucher persoonlijke ontwikkeling. Dit betreft coaching en scholing gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer.
  3. Voucher bedrijfsscholingsscan. Deze scan is gericht op behoud van de arbeidsvitaliteit van medewerkers in relatie tot de ambities van de onderneming.

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt voor de periode tot en met 31 december 2020 € 2.200.000,- waarvan € 200.000,- gereserveerd is voor de voucher bedrijfsscholingsscan.

Inhuur derden en eigen bijdrage

Met een voucher is het alleen mogelijk om kosten bij derde partijen vergoed te krijgen. Eigen uren en materialen zijn niet subsidiabel. Er geldt een eigen bijdrage voor de aanvrager. De hoogte van de voucher is namelijk maximaal 50% van de subsidiabele kosten exclusief btw. De voucher bedraagt maximaal € 5.000 of € 15.000,- (afhankelijk van het type voucher). Het overige deel betaalt de aanvrager zelf.

Na afloop van de beoogde activiteiten betaalt u de ingeschakelde partij (volledige voorfinanciering). Vervolgens levert u een evaluatieformulier, factuur en betaalbewijs aan bij Horizon. Indien activiteiten zijn opgepakt in lijn met de aanvraag, betaalt Horizon u de voucher uit.

Belangrijke criteria

De criteria zijn opgenomen in de subsidieregels, waarbij het uitgangspunt is om omzet of werk of een combinatie van beide te stimuleren. Dit geldt voor mkb-bedrijven die zijn gevestigd in provincie Flevoland en hun activiteiten in Flevoland uitvoeren. De ingeschakelde derde partij hoeft niet in Flevoland gevestigd te zijn. Reeds gestarte activiteiten zijn expliciet uitgesloten.

De ontvanger van de voucher is verplicht om binnen een half jaar na toekenning van de voucher te starten met de uitvoering van de activiteit. Deze activiteit dient binnen een jaar na toekenning van de voucher, doch uiterlijk 31-12-2021 te zijn afgerond.